Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1.

 1. Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten als je een boeking doet.
 2. Om een boeking te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de boeking door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een boeking geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze boeking weigeren.
 3. Het plaatsen van een boeking op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.

 

DEFINITIES

Artikel 2.

 • Ondernemer: Dat zijn wij, Rotterdamzo.
 • Klant: natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Artikel 3.

 

Rotterdamzo
handelend onder de naam: Rotterdamzo

Vestigings- & bezoekadres:
Oostmaasstraat 55
3061 ZR Rotterdam
Je kunt ons zo bereiken:

Bellen:

Whatsappen: +31687036575
Mailen: klantenservice@rotterdamzo.nl
Vriend worden: Facebook.com/Rotterdamzo

We zijn 7 dagen per week telefonisch bereikbaar:

Maandag t/m zondag van 8.00 uur tot 18.00 uur

 

KvK-nummer: 66405254
BTW-identificatienummer: NL.132664148B02

 

BOEKEN VAN EEN GIDS

Artikel 4.

4.1. Je boekt een gids rechtstreeks bij Rotterdamzo.nl en je doet je best hierbij alle nuttige inlichtingen die door Rotterdamzo gevraagd worden te leveren.  Hierdoor kunnen we je natuurlijk veel beter van dienst zijn.

4.2. Bij het boeken van een gids zijn wij ertoe gehouden jou tijdig na boeking een electronische boekingsbevestiging te bezorgen.

DE OVEREENKOMST

Artikel 5.

 1. Je doet online een boeking bij ons in een veilige webomgeving.
 2. Als je een boeking bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Jouw boeking is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Ideal, Bancontact/Mister Cash, Paypal, Visa, MasterCard. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor het eventueel niet doorgaan van de boeking.

HEROEPINGSRECHT

Artikel 6.

 1. Heb je een boeking gedaan en wil je annuleren? Dan mag je 24 uur voor aanvang van het gidsen je boeking annuleren. Annuleer je minder dan 24 uur voor aanvang van het gidsen, dan zijn wij genoodzaakt het proces van gidsen in gang te zetten en kunnen we helaas de betaling niet terug storten.

VERPLICHTINGEN VAN ROTTERDAMZO BIJ HERROEPING

Artikel 7.

Zodra jij binnen 24 uur voor aanvang van het gidsen bij ons aangeeft de boeking te willen annuleren, doen wij dit:

 • We sturen na ontvangst van jouw annulering een bevestiging, en;
 • Je ontvangt je betaling binnen 3 dagen terug.

DE PRIJS

Artikel 8.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en alle wettelijke bijdragen. Eventuele bijkomende kosten zoals het huren van fietsen ed. zijn voor rekening van jou.

OVERDRACHT

Artikel 9.

Vóór de aanvang van het geboekte kan je de boeking aan een derde overdragen. Je brengt ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

OVERMACHT

Artikel 9.

 1. Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je boeking. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 3 dagen terug.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

KLACHTENREGELING

Artikel 10.

Heb je een klacht? Vervelend. We doen er alles aan om je klacht te verhelpen. Uiteraard hebben we daar een procedure voor. Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen. Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Artikel 11.

Alle teksten, foto’s, beelden, kaarten, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotterdamzo de informatie op deze website op te slaan of te gebruiken in welke vorm dan ook.